Biuro rachunkowe pomoże rozwiązać wiele problemów w działalności gospodarczej

Osoby prowadzące działalność gospodarczą borykają się z wieloma problemami , zarówno na płaszczyźnie zawodowej ( duża konkurencja, nasycony rynek, ograniczone dochody konsumentów ) jak również na płaszczyźnie formalnej . Dużym problemem jest konieczność śledzenia bardzo szybko zmieniających się przepisów , zarówno w ustawie o podatku dochodowym ale przede wszystkim w ustawie o podatku od towarów i usług VAT .

Rząd funduje nam mnóstwo zmian , które w ustawie opisane są w tak niejasny sposób , że trudno czasem zrozumieć co ustawodawca miał na myśli i w jaki sposób urzędy zinterpretują daną sytuację .

Główną ze zmian w ostatnim czasie była zmiana od 1 kwietnia 2014 w ustawie o VAT dotycząca prawda do odliczania VAT od wydatków związanych z autami. Tak jak wcześniej znaczenie miało przede wszystkim , jakie to jest auto :

-auto ciężarowe – zakupy do nich podlegały pełnemu odliczeniu podatku VAT zarówno z faktur na nabycie , części , eksploatację jak i na paliwo ;

– auta osobowe, ale spełniające wymogi art.86 ustawy o VAT czyli mające tylko jeden rząd siedzeń i część tzw. ” ład owczą ” większą niż 50 % długości auta jeśli miały przeprowadzone dodatkowe badanie techniczne – podlegały pełnemu odliczeniu podatku VAT;

– auta osobowe – podatek VAT z faktur zakupu , eksploatacji można było odliczyć tylko w 60% , do kwoty 6.000zł

Od 1 kwietnia czynnikiem decydującym na fakt odliczenia podatku VAT jest fakt wykorzystywania go bądź nie tylko w celach służbowych . Nawet pojedyncze użycie auta do celów prywatnych będzie eliminowało możliwość pełnego odliczenia podatku .

Jeśli więc podatnik uzna , ze auto będzie wykorzystywane tylko w celach służbowych , to aby z tego odliczenia w pełni skorzystać , musi jeszcze spełnić dodatkowe warunki, wymagane ustawą . Ma obowiązek takie auto zgłosić do urzędu skarbowego na druku VAT-26 oraz prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu . Zgłoszenia tego należy dokonać w ciągu 7 dni od pierwszego wydatku na to auto. Niedotrzymanie tego terminu albo zgłoszenie auta przed pierwszym wydatkiem powoduje nieważność wniosku.

Auta, które mają w dowodzie adnotację „ VAT-1” oraz przeprowadzone dodatkowe badanie techniczne , jeśli jest są używane tylko do celów służbowych ,mogą z pełnego odliczenia korzystać , bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu i zgłoszenia auta w Urzędzie Skarbowym .

Jeśli auto jest używane zarówno do celów służbowych , jak i prywatnych z każdej faktury , zarówno na nabycie , jak i na eksploatację podatnik może odliczyć 50 % VAT ( nie ma już limitu dotyczącego kwoty granicznej ) . Pozostałe 50 % nieodliczonego podatku VAT podatnik rozlicza w kosztach . W roku 2014 , aż do 1 lipca 2015 , nie będzie można w ogóle odliczać VAT od paliwa zakupionego do takich aut.

 Z tymi zmianami wiążą się również komplikacje związane z umowami leasingu , jakie zostały zawarte przed 1 kwietnia . W takiej sytuacji podatnik może korzystać z pełnego odliczenia , jeśli :

– przedsiębiorca odebrał leasingowany samochód przed 1 kwietnia 2014 r.

-Umowa leasingu została zarejestrowana w urzędzie skarbowym do 2 maja 2014

-Umowa została podpisana przed 1 kwietnia i do tego czasu podatnik ten samochód otrzymał fizycznie

Zmiany w podatku VAT odnośnie odliczania VAT od nabycia i eksploatacji aut to jedne z większych zmian , jakie nastąpiły w ostatnim czasie.

Ustawa o VAT i jej zmiany ( również w stwierdzeniu momentu obowiązku podatkowego w VAT jak i również terminów wystawania czy wyglądy faktury VAT ) , często dość rewolucyjne w niej zachodzące stwarzają podatnikom sporo problemów , jak również wątpliwości co można a czego nie można odliczać . Sposób odliczenia ( np.50% VAT ) rzutuje przecież również na koszty podatnika . Na przykład przy okazji zmiany w ustawie o VAT powstały wątpliwości , że skoro auto jest używane również do użytku prywatnego to czy można odliczać w kosztach pozostałą część nieodliczonego podatku VAT czy amortyzację tego auta . Większość artykułów jest zdania jednak że nie ma przeszkód , żeby mogło to być kosztem podatkowym , ale dopiero pierwsze kontrole w tym zakresie lub wydane interpretacje na wnioski podatników pozwolą nabrać pewności do prawidłowej interpretacji przepisów .

Niejasność i zawiłość zmieniających się przepisów , zarówno w zakresie podatku VAT jak i podatku dochodowego od osób fizycznych powoduje , że większość podatników woli powierzyć swoje dokumenty księgowej , czy to zatrudniając ją w swojej firmie czy oddając te sprawy do biura rachunkowego . Robią tak , aby mieć możliwość skupienia się przede wszystkim na rozwijaniu swojej działalności , a poza tym wpływa to na brak konieczności z ich strony śledzenia przepisów , interpretacji i artykułów na tematy księgowe .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *